Search for tag: "skanna"

Skanna tryckt material med ClaroRead

Filmen beskriver hur du kan göra skannat material läsbart med ClaroRead.

From  Henrik Evertsson on December 20, 2018 49 plays 0