Search for tag: "spellista"

Skapa och dela spellistor (Personal) - Create and share playlists (Staff)

[In English below] - Som personal kan du skapa och dela med dig av spellistor via play.lnu.se En spellista innehåller ett antal av dina filmer som presenteras tillsammans i en lista och…

From  Peter Häggstrand on August 24th, 2021 0  

Skapa en spellista i LnuPlay

(English subtitles available. Read more below) Visar hur man skapar en spellista och hur denna kan bäddas in exempelvis kursrummet i MyMoodle. English This video shows you how to create a…

From  Peter Diedrichs on May 27th, 2018 0  

Bädda in spellista i Mymoodle

(English subtitles available. Read more below) Filmen visar steg-för-steg hur du bäddar in en befintlig spellista i ditt kursrum. För att lära dig hur du skapar spellistor att…

From  Peter Häggstrand on May 26th, 2018 0  

Publicering via LnuPlay

(English subtitles available) Den här filmen går översiktligt igenom alla de publiceringsmöjligheter som finns inom LnuPlay. För mer detaljerad information och uförliga…

From  Peter Häggstrand on May 25th, 2018 1