Search for tag: "spreadsheet"

Kalkylprogrammet Excel från början

Vad är ett kalkylprogram och hur kommer man igång. Filmen behandlar Microsoft Excel, men kalkylprogram är rätt lika, så det mesta stämmer också med andra…

From  Urban Anjar on July 20, 2020 3 plays 0