Search for tag: "survey & report"

Skapa respondentenkät från mall med guide

Filmen visar hur du kommer igång att skapa en respondetenkät från den LNU gemensamma mallen med guide i S&R

From  Anja Noack Thordin on May 27, 2018 16 plays

Hjälp inne i Survey & Report

Filmen visar hur du får hjälp inne i systemet.

From  Anja Noack Thordin on May 27, 2018 13 plays

Avsluta konstruktion på en enkät

Filmen visar hur man avslutar konstruktionsfasen i en enkät. Gäller både för respondentenkät och publik enkät.

From  Anja Noack Thordin on May 27, 2018 12 plays 0  

Lägg till fler mallar i en enkät

Filmen visar hur du lägger till fler frågor från ytterligare mallar, dvs. kopplar fler mallar till en enkät.

From  Anja Noack Thordin on May 27, 2018 8 plays

Skapa En Publik Enkät Från Mall Med Guide

Filmen visar hur du kommer igång att skapa en publik enkät från den LNU gemensamma mallen med guide i S&R

From  Anja Noack Thordin on May 27, 2018 13 plays

Skapa delrapporter i S&R

Den här guiden visar hur du skapar en delrapport baserad på ett urval/en varibel

From  Anja Noack Thordin on May 26, 2018 6 plays 0