Search for tag: "survey&report"

Skapa respondentenkät i S&R (fullversion)

Detaljerad film hur du skapar en respondentenkät i Survey& Report. Filmen visar hur du skapar en enkät från grund med den gemensamma LNU mallen, samt lägger till fler mallar…

From  Anja Noack Thordin on May 27, 2018 15 plays

Skapa en publik enkät i S&R (fullversion)

Detaljerad version om hur du skapar en publik enkät i Survey&Report. Filmen visar hur du skapar en enkät från grund med den gemensamma LNU mallen, samt lägger till fler…

From  Anja Noack Thordin on May 27, 2018 11 plays

Lägg till frågor i en enkät

Filmen visar hur du lägger till egna frågor i en enkät (gäller både för publik enkät och respondentenkät)

From  Anja Noack Thordin on May 27, 2018 17 plays

Logga in på Survey&Report via Medarbetare

Filmen visar hur du loggar in på Survey & Report via LNUs intranät Medarbetare

From  Anja Noack Thordin on May 27, 2018 27 plays