Search for tag: "tema"

Nyheterna i MyMoodle 3.8

I den här filmen går vi igenom det som är nytt i MyMoodle. Vi tar upp nya funktioner i menyer, forum, inlämningsuppgifter m.m.

From  Peter Häggstrand on June 16, 2020 28 plays 0