Sök efter tagg: "temperatur"

Samma temperatur, villkoret från slumpen

Ett enkel statistiskt resonemang leder till att villkoret för att två system ska ha samma temperatur är att det relativa beroendet av multipliciteten på energi ska vara lika…

Från  Pieter Kuiper Ett år sedan 2 views 0