Search for tag: "thesaurus"

Ämnesordssökning

Ämnesordssökning En digital lärresurs producerad av Universitetsbiblioteket vid Linnéuniversitetet.

From  Anna Wolke on May 26, 2018 196 plays 0  

Searching with subject headings

Searching with subject headings. Ämnesordssökning En digital lärresurs producerad av Universitetsbiblioteket vid Linnéuniversitetet

From  Anna Wolke on May 22, 2018 68 plays 0