Search for tag: "tillståndsövervakning"

Att förutse skador på tillverkningsmaskiner sparar miljoner kronor

Lars Håkansson är professor i maskinteknik vid Linnéuniversitetet och forskar bland annat på tillståndsövervakning.

From  Anton Barck on May 24, 2018 4 plays 0