Sök efter tagg: "tom mall"

Använda formatmallar i Word 2016

Formatera text i Word, med hjälp av formatmallar.

Från  Henrik Evertsson 6 månader sedan 28 views 0  

Innehållsförteckning i Word 2016

Skapa och uppdatera innehållsförteckning i Word.

Från  Henrik Evertsson 6 månader sedan 22 views 0  

Infoga och redigera sidnummer i Word 2016

Filmen visar hur du infogar och redigerar sidnummer i Word.

Från  Henrik Evertsson 11 månader sedan 27 views 0  

Skapa respondentenkät från mall med guide

Filmen visar hur du kommer igång att skapa en respondetenkät från den LNU gemensamma mallen med guide i S&R

Från  Anja Noack Thordin Ett år sedan 2 views

Skapa övriga enkäter med tom mall

Filmen visar hur du som vill skapa övriga enkäter (ej kursvärderingar) lägger till en tom mall för att kunna komma igång.

Från  Anja Noack Thordin Ett år sedan 0 views

Lägg till fler mallar i en enkät

Filmen visar hur du lägger till fler frågor från ytterligare mallar, dvs. kopplar fler mallar till en enkät.

Från  Anja Noack Thordin Ett år sedan 0 views

Skapa En Publik Enkät Från Mall Med Guide

Filmen visar hur du kommer igång att skapa en publik enkät från den LNU gemensamma mallen med guide i S&R

Från  Anja Noack Thordin Ett år sedan 6 views

Installera Lnu-dokumentmall - Windows

Instruktionsfilm som visar hur du installerar dokumentmallar för Office 2016 i Windows 10.

Från  dedpe Ett år sedan 4 views 0  

Installera Lnu-grundmall på Mac

Hur du installerar Linnéuniversitetets grundmall för MS Word på en dator ägd av Linnéuniversitetet och kommer igång med att använda formatmallar sidhuvud och…

Från  Urban Anjar Ett år sedan 8 views 0