Search for tag: "trunkering"

Trunkering

Sökteknik - trunkering. En digital lärresurs producerad av Universitetsbiblioteket vid Linnéuniversitetet.

From  Anna Wolke on May 27, 2018 209 plays 0  

Truncation

Description of the function truncation. En digital lärresurs producerad av Universitetsbiblioteket vid Linnéuniversitetet

From  Anna Wolke on May 27, 2018 33 plays 0