Search for tag: "ub-olistad"

Informationssökningsprocessen

I den här filmen får du veta mer om informationssökningsprocessen.

From  Anna Wolke on June 04, 2018 304 plays 0  

Att söka avhandlingar i Libris : sökexempel för lärarstudenter

Att söka avhandlingar i Libris : sökexempel för lärarstudenter. En digital lärresurs producerad av Universitetsbiblioteket vid Linnéuniversitetet.

From  Anna Wolke on May 27, 2018 203 plays 0  

Att söka vetenskapliga artiklar i Criminal justice abstracts

Att söka vetenskapliga artiklar i databasen Criminal justice abstracts. En film för polisstudenter.

From  Karolina Bruze on May 26, 2018 56 plays 0  

ERIC 2017

Att söka vetenskapliga artiklar i ERIC med hjälp av thesaurus.

From  Anna Wolke on May 25, 2018 577 plays 0  

Att söka vetenskapliga artiklar om arbetslivspedagogiska frågor

En film om att samsöka databaser med samhälls- och beteendevetenskaplig inriktning. En digital lärresurs producerad av Universitetsbiblioteket vid Linnéuniversitetet.

From  Anna Wolke on May 25, 2018 73 plays 0  

IEEE Xplore

I den här filmen får du lära dig mer om hur man söker i databasen IEEE Xplore.

From  Linus Brorsson on May 23, 2018 29 plays 0  

Forest Science

I den här filmen får du veta mer om hur man söker i databasen Forest Science.

From  Linus Brorsson on May 23, 2018 21 plays 0  

ScienceDirect

I den här filmen får du veta mer om hur man kan söka i databasen ScienceDirect.

From  Linus Brorsson on May 23, 2018 30 plays 0