Search for tag: "uppgift"

Betygssättning med bedömningsflöde

Visar hur man kan använda bedömningsflöde i MyMoodle, för att tydliggöra arbetet och publicera alla betyg samtidigt.

From  Peter Diedrichs on October 01, 2019 31 plays 0  

Betygssättning med bedömningsformulär i MyMoodle

Visar hur man skapar och använder bedömningsformulär i MyMoodle.

From  Peter Diedrichs on September 27, 2019 34 plays 0  

uppgift_grupp

Film om hur man arbetar med grupper och uppgift

From  Anna Glarner on May 27, 2018 18 plays 0  

MyMoodle Uppgift Bedömningsguide

Denna film handlar om hur man skapar en bedömningsguide när man rättar

From  Anna Glarner on May 27, 2018 25 plays 0  

MyMoodleUrkund Uppgift

En film om hur man skapar en uppgift och aktiverar Urkund

From  Anna Glarner on May 27, 2018 9 plays 0  

Skapa uppgift

Denna film visar hur du skapar en uppgift i Moodle. Detta är en generell film som visar de allmänna inställningarna till själva uppgiften.

From  Anna Glarner on May 27, 2018 43 plays 0  

MyMoodle rätta en uppgift

Denna film visar hur man rättar en inlämningsuppgift när man använder enkel betygsättning

From  Anna Glarner on May 27, 2018 37 plays 0  

Öppna upp uppgift automatisk i Moodle 3.0

Denna film beskriver hur man öppnar upp uppgiften automatisk för studenter i Moodle 3.0

From  Anna Glarner on May 25, 2018 3 plays 0  

Uppgift och bedömningsflöde

Filmen visar hur en lärare ställer in och använder bedömningsflöde i en uppgift

From  Anna Glarner on May 25, 2018 4 plays 0