Search for tag: "verktyg"

Miniföreläsning I

I den här miniföreläsningen går jag igenom några av de viktigaste IT-tjänsterna för studenter på Linnéuniversitetet. Jag presenterar också en…

From  Urban Anjar on July 22, 2020 0 plays 0  

Samarbeta smartare

Digitala verktyg som hjälper dig samarbeta kring grupparbete, projekt eller uppsatser.

From  Alastair Creelman on May 27, 2018 69 plays 0  

Podcast

Varför ska vi använda digitala verktyg i förskolan?" Vad lär sig då barnen av digitala verktygHur kan vi då använda digitala verktyg för att skapa ett…

From  Anders Gerestrand on May 23, 2018 7 plays 0