Search for tag: "vetenskaplig tidskrift"

Vetenskaplig och populärvetenskaplig tidskrift

Vad kännetecknar en vetenskaplig respektive en populärvetenskaplig tidskrift. En digital lärresurs producerad av Universitetsbiblioteket vid Linnéuniversitetet.

From  Anna Wolke on May 27, 2018 211 plays 0  

Vetenskaplig tidskrift

Hur vet du om en tidskrift är vetenskaplig? En digital lärresurs producerad av Universitetsbiblioteket vid Linnéuniversitetet.

From  Anna Wolke on May 26, 2018 670 plays 0  

Scientific journal & popular science journal

Scientific journal, popular science journal. En digital lärresurs producerad av Universitetsbiblioteket vid Linnéuniversitetet.

From  Anna Wolke on May 26, 2018 26 plays 0