Search for tag: "vetenskapliga artiklar"

Söka vetenskapliga artiklar i OneSearch

Kort instruktionsfilm om hur du söker efter vetenskapliga artiklar i OneSearch.

From  Richard Jansson on July 25, 2019 193 plays 0  

Lågkvalitativa och bedrägliga tidskrifter

I samband med att open access-publicering har blivit mer utbrett har det tyvärr uppstått mindre nogräknade förlag som tar emot publiceringsavgifter utan att erbjuda…

From  Ted Gunnarsson on December 14, 2018 13 plays 0  

Publicera open access utan avgift – en guide till förbetalda publiceringsavgifter

Välkommen att ta del av denna presentation från den 24 oktober 2018 där Ted Gunnarsson från universitetsbiblioteket berättar om de nationella avtal som ger rätt till…

From  Ted Gunnarsson on October 30, 2018 11 plays 0  

Vetenskaplig artikel

Vad kännetecknar en vetenskaplig artikel? En digital lärresurs producerad av Universitetsbiblioteket vid Linnéuniversitetet.

From  Anna Wolke on May 27, 2018 1,840 plays 0  

Vetenskaplig och populärvetenskaplig tidskrift

Vad kännetecknar en vetenskaplig respektive en populärvetenskaplig tidskrift. En digital lärresurs producerad av Universitetsbiblioteket vid Linnéuniversitetet.

From  Anna Wolke on May 27, 2018 211 plays 0  

Scientific articles

What characterizes a scientific article. En digital lärresurs producerad av Universitetsbiblioteket vid Linnéuniversitetet.

From  Anna Wolke on May 27, 2018 96 plays 0  

Att söka vetenskapliga artiklar i Criminal justice abstracts

Att söka vetenskapliga artiklar i databasen Criminal justice abstracts. En film för polisstudenter.

From  Karolina Bruze on May 26, 2018 63 plays 0  

ERIC 2017

Att söka vetenskapliga artiklar i ERIC med hjälp av thesaurus.

From  Anna Wolke on May 25, 2018 479 plays 0