Search for tag: "wordmall"

Worduppgift 2

I den här övningen tränar vi på att använda "Allmän dokumentmall" från Linnéuniversitetet för att få hjälp med omslag, rubriker,…

From  Urban Anjar on July 23rd, 2020 0  

Använda formatmallar i Word 2016

Formatera text i Word, med hjälp av formatmallar.

From  Henrik Evertsson on February 7th, 2019 0  

Innehållsförteckning i Word 2016

Skapa och uppdatera innehållsförteckning i Word.

From  Henrik Evertsson on February 7th, 2019 0  

Installera Lnu-dokumentmall - Windows

Instruktionsfilm som visar hur du installerar dokumentmallar för Office 2016 i Windows 10.

From  dedpe on May 23rd, 2018 0