Sök efter tagg: "informationssökning"

Att söka och värdera information - Grundfilm

Grunderna i informationssökning för universitetsstudenter.

Uppladdad av  Julia Sallander på oktober 21, 2020 5 uppspelningar 0  

MLA

Film om hur du söker vetenskapliga artiklar i databasen MLA.

Uppladdad av  Karolina Bruze på augusti 01, 2019 26 uppspelningar 0  

Cinahl - advanced (för dig som gör en litteraturstudie)

I den här filmen berättar vi om hur du kan göra en genomtänkt och strukturerad sökning i Cinahl och få tag i vetenskapliga artiklar. En digital lärresurs…

Uppladdad av  Anna Wolke på juli 17, 2018 603 uppspelningar 0  

Cinahl - basic (snabbt och enkelt)

I den här filmen berättar vi om hur du kan göra en enkel sökning i Cinahl och få tag i vetenskapliga artiklar. En digital lärresurs producerad…

Uppladdad av  Anna Wolke på juli 17, 2018 173 uppspelningar 0  

PubMed - basic (snabbt, smalt och enkelt)

I den här filmen berättar vi om hur du kan göra en enkel sökning i PubMed och få tag i vetenskapliga artiklar. Dock finns ingen möjlighet att avgränsa ditt…

Uppladdad av  Anna Wolke på juli 11, 2018 127 uppspelningar 0  

PubMed - advanced (brett och fördjupat för dig som gör en litteraturstudie)

I den här filmen berättar vi om hur du kan göra en genomtänkt och strukturerad sökning i PubMed och få tag i vetenskapliga artiklar. När du gör en avancerad…

Uppladdad av  Anna Wolke på juli 11, 2018 503 uppspelningar 1  

Handledning på Universitetsbiblioteket - Handledning av självständiga arbeten (konferens) 2016-10-20

Ida Henriksson, Markus Svensson och Sharla Alpenberg, Linnéuniversitetet

Uppladdad av  Anna Wolke på juni 04, 2018 11 uppspelningar 0  

Informationssökningsprocessen

I den här filmen får du veta mer om informationssökningsprocessen.

Uppladdad av  Anna Wolke på juni 04, 2018 332 uppspelningar 0  

Combination searching

Description of the function combination searching. En digital lärresurs producerad av Universitetsbiblioteket vid Linnéuniversitetet.

Uppladdad av  Anna Wolke på maj 27, 2018 55 uppspelningar 0  

ACM simple search

Introduktion till sökningar i ACM.

Uppladdad av  Johanna Palm på maj 27, 2018 17 uppspelningar 0  

Google Scholar versus databaser

Jämförelse mellan Google Scholar och databaser. En digital lärresurs producerad av Universitetsbiblioteket vid Linnéuniversitetet.

Uppladdad av  Anna Wolke på maj 26, 2018 126 uppspelningar 0  

Källkritik pa nätet

Källkritik. En digital lärresurs producerad av Universitetsbiblioteket vid Linnéuniversitetet.

Uppladdad av  Anna Wolke på maj 26, 2018 70 uppspelningar 0  

Vetenskaplig tidskrift

Hur vet du om en tidskrift är vetenskaplig? En digital lärresurs producerad av Universitetsbiblioteket vid Linnéuniversitetet.

Uppladdad av  Anna Wolke på maj 26, 2018 670 uppspelningar 0  

Scientific journal & popular science journal

Scientific journal, popular science journal. En digital lärresurs producerad av Universitetsbiblioteket vid Linnéuniversitetet.

Uppladdad av  Anna Wolke på maj 26, 2018 26 uppspelningar 0  

Find search terms

Find search terms. En digital lärresurs producerad av Universitetsbiblioteket vid Linnéuniversitetet.

Uppladdad av  Anna Wolke på maj 26, 2018 34 uppspelningar 0  

Fritextsökning

Fritext - sökning med fria sökord. En digital lärresurs producerad av Universitetsbiblioteket vid Linnéuniversitetet.

Uppladdad av  Anna Wolke på maj 26, 2018 191 uppspelningar 0