Search for tag: "ub"

Presentation av LnuPlay

Presentation av den första fasen av LnuPlay, Linnéuniversitetets mediatjänst med inriktning mot video.

From  Peter Diedrichs 0  

OneSearch

Presentation av UB:s söksystem OneSearch. Textad på svenska (klicka på "CC" i spelaren för att välja textning). Presentation of the University Library's…

From  Peter Diedrichs 0  

UB-möte 2014-09-12

Inspirationsföreläsning av Barbro Thomas för UB-personal: Universitets- och högskolebibliotekens styrning och strategier.

From  Jonas Barck 0  

UB-möte 2014-10-17

Inspirationsföreläsning med Daniel Forsman, bibliotekschef på Chalmers bibliotek

From  Jonas Barck 0  

UB-möte 2014-10-22

Inspirationsföreläsning av riksbibliotekarie Gunilla Herdenberg.

From  Jonas Barck 0  

ACM simple search

Introduktion till sökningar i ACM.

From  Johanna Palm 0