Search for tag: "internet"

Performance lecture: Extremism på internet

”Sverige har dött. Om ni bara visste, vad vi förlorat. Det vi förlorade, den dagen vi förlorade Sverige till islam.” - Anonym användare, webbforumet 4chanNär…

From  André Larsson on November 28, 2019 40 plays 0  

Internet, öppenhet och sociala medier, 2014-03-31

Föreläsare: Martin Marmgren Länkar till texterna: http://lnu.se/institutioner/polisutbildningen/oppna-forelasningar-/internet-oppenhet-och-sociala-medier

From  Elisabet Hellgren on May 26, 2018 4 plays 0  

Evaluating sources on the Internet

Evaluating sources on the Internet. En digital lärresurs producerad av Universitetsbiblioteket vid Linnéuniversitetet.

From  Anna Wolke on May 26, 2018 11 plays 0