Search for tag: "ladokmanual"

Skapa en programstruktur

Skapa en programstruktur i menyn utbildningsinformation i ladok.

From  Sofie Kindstedt A year ago 11 views 0  

Sök fram ett programtillfälle

Hur du söker fram ett programtillfälle med hjälp av benämning, tillfälleskod, vilken period tillfället startar inom.

From  Sofie Kindstedt A year ago 3 views 0  

Sök ut flera programtillfällen

Men hjälp av programbenämning eller utbildningskoden hittar du snabbt flera programtillfällen.

From  Sofie Kindstedt A year ago 5 views 0  

Hur ändrar jag språk i ladoks gränssnitt

Under mina inställningar finns språkhanteringen av gränssnittet. Välj mellan svesnka eller engelska.

From  Sofie Kindstedt A year ago 2 views 0