Sök efter tagg: "ladok"

Studenter som vill återuppta studier på kurs (omregistrering)

Vilka rutiner tillämpas för studenter som vill återuppta studier på kurs, som vi även kallar omregistrering. Studerandeavdelningens systemstödsgrupp beskriver i filmer…

Uppladdad av  Madeleine Andrén 0  

Ny startsida (beta) i Ladok

En instruktionsfilm som visar grunderna i Ladoks nya startsida (beta-version) som kan användas av alla Ladokanvändare från juni 2019.

Uppladdad av  Madeleine Andrén 0  

Webinarie betygsrapportering 2018-12-13

Inspelning från webinarie för betygsrapportering som studerandeavdelningen genomförde HT18.

Uppladdad av  Madeleine Andrén

Meny Studiedokumentation

Förklaring av vad de övergripande menyerna betyder under studiedokumentation i nya Ladok.

Uppladdad av  Sofie Kindstedt 0  

Meny Utbildningsinformation

Menyn utbildningsinformation handlar om att skapa innehåll på kurs och program.

Uppladdad av  Sofie Kindstedt 0  

Skapa en programstruktur

Skapa en programstruktur i menyn utbildningsinformation i ladok.

Uppladdad av  Sofie Kindstedt 0  

Sök fram ett program

Hur du söker fram ett program i ladok genom programnamnet eller programkoden.

Uppladdad av  Sofie Kindstedt 0  

Sök ut flera programtillfällen

Men hjälp av programbenämning eller utbildningskoden hittar du snabbt flera programtillfällen.

Uppladdad av  Sofie Kindstedt 0  

Sök fram ett programtillfälle

Hur du söker fram ett programtillfälle med hjälp av benämning, tillfälleskod, vilken period tillfället startar inom.

Uppladdad av  Sofie Kindstedt 0  

Hur ändrar jag språk i ladoks gränssnitt

Under mina inställningar finns språkhanteringen av gränssnittet. Välj mellan svesnka eller engelska.

Uppladdad av  Sofie Kindstedt 0  

Rapportera betyg på anonym tentamen i Ladok

Så här rapporterar du betyg på anonym tentamen i Ladok. Demonstrationen följer rutindokument som finns publicerat på Ladoksidan på Medarbetare.

Uppladdad av  Sofie Kindstedt 0  

Report grades on anonymous exam in Ladok

This is a demonstration for how to report grades on anonymous exam in Ladok. The demonstration is accourding to the routine document publiced at the Ladok page on Medarbetare.

Uppladdad av  Sofie Kindstedt 0