Search for tag: "onesearch"

Search for academic articles in OneSearch

Short film about how to search for academic articles in OneSearch.

From  Richard Jansson on September 3rd, 2019 0  

Search for books in OneSearch

Short instruction film about how you search for books in OneSearch.

From  Richard Jansson on September 3rd, 2019 0  

Söka vetenskapliga artiklar i OneSearch

Kort instruktionsfilm om hur du söker efter vetenskapliga artiklar i OneSearch.

From  Richard Jansson on July 25th, 2019 0  

OneSearch

Presentation av UB:s söksystem OneSearch. Textad på svenska (klicka på "CC" i spelaren för att välja textning). Presentation of the University Library's…

From  Peter Diedrichs on May 27th, 2018 0