Sök efter tagg: "polisutbildningen"

Ordningsmakter inom ordningsmakten - om blivande polisers samtal om mångfald

Ordningsmakter inom ordningsmakten är titeln på Malin Wieslanders avhandling i pedagogiskt arbete om mångfaldsnormer och dilemman inom svensk polis och polisutbildning. Resultaten…

Uppladdad av  Elisabet Hellgren på maj 26, 2018 6 uppspelningar 0  

Hållbar polisrekrytering - teoretiska, metodologiska och praktiska perspektiv på rekrytering och urval

Stefan Annell, leg psykolog, doktorand vid Rekryteringsmyndigheten och Stockholms universitet

Uppladdad av  Elisabet Hellgren på maj 26, 2018 10 uppspelningar 0  

Att bli polis. Från utbildningens förväntningar till gatans norm

Föreläsare: Otto Petersson, lektor vid institutionen för statsvetenskap, Linnéuniversitetet

Uppladdad av  Elisabet Hellgren på maj 26, 2018 62 uppspelningar 0  

Att söka vetenskapliga artiklar i Criminal justice abstracts

Att söka vetenskapliga artiklar i databasen Criminal justice abstracts. En film för polisstudenter.

Uppladdad av  Karolina Bruze på maj 26, 2018 63 uppspelningar 0  

Politiet som rettsstatens garantist og beskytter, del 1, 2014-09-25

Föreläsare: Liv Finstad

Uppladdad av  Elisabet Hellgren på maj 26, 2018 2 uppspelningar 0  

Politiet som rettsstatens garantist og beskytter, del 2, 2014-09-25

Föreläsare: Liv Finstad

Uppladdad av  Elisabet Hellgren på maj 26, 2018 0 uppspelningar 0