Search for tag: "språk"

Borde vi inte förstå vad ”pudra näsan” betyder?

Borde vi inte förstå vad ”pudra näsan” betyder?Forskaren Magnus Levin undersökte vilka engelska fraser som är vanligast att säga när man vill gå…

From  emheac on May 23, 2018 72 plays 0  

week two

Week two, ICT for Language teachers

From  Christopher Allen on May 23, 2018 68 plays 0  

Akademiskt skrivande – disposition och språkriktighet

Grundläggande råd om akademiska texters uppbyggnad och språk.

From  Henrik Evertsson on May 18, 2018 180 plays 0