Search for tag: "administrativ tid"

1.3 Förberedande planering

Förberedande planering Schablonsemester, Administrativ tid & kompetensutveckling, flytt från integrationsportföljen. Idag kan man även flytta uppdrag med att markera dem i…

From  Marie Hallbäck 0